Çözümlerimiz

Bulut Bilişim Çözümleri

Bulut bili?im çözümleri. Bulut dönünü?ümü. Bulutta çaly?mak. Bulutta saklamak. Buluttan eri?im. Bu günlerde her ?ey “bulutta” olup bitiyor gibi görünüyor. Ancak bulut bili?im tam olarak nedir?

Bu sorunun kysa yanyty, internet ba?lantynyzyn di?er tarafynda bir yerlerde – uygulama ve servislerle ula?abilece?iniz ve verinizin güvenle saklandy?y bir alan. Peki Bulut bili?im çözümleri nasyl bu kadar ön plana çykty, i?te yanytlary:

  • Bakym veya yönetimi için sizin tarafynyzdan bir çaba gerektirmiyor.
  • Kapasitesi neredeyse sonsuz, dolayysyyla depolama alany için endi?e etmenize gerek kalmyyor.
  • Bulut tabanly uygulama ve servislere her yerden ula?abiliyorsunuz – tek ihtiyacynyz Internet ba?lantysy olan bir cihaz.