Çözümlerimiz

Kablosuz Ağ Çözümleri

Mobil çaly?ma ihtiyacynyn artmasy ve kablolu ba?lantylaryn bu ihtiyacy kar?ylamamasyyla birlikte kablosuz çözümler gündelik hayatymyzyn bir parçasy haline geldi. Kablosuz ba?lantyda yüksek hyzlara ihtiyacynyn artmasy, veri ile birlikte sesin de kablosuz olarak ta?ynmasy iste?i, veri güvenli?inin artmasy ile birlikte BBS ürün yelpazesini geni?letmi?tir. 

Cisco ve Aruba ürünleri, uluslararasy kurulu?larca yayymlanan uluslararasy raporlar da referans alynarak kablosuz a? çözümlerimizde kullanylmaktadyr.